Makroekonomisk teori

Ordförklaring

Nationalekonomi. Teorierna söker förklara samhällsekonomin och omfattar studier av stora sammanhang i ekonomin, såsom sparande och investeringar, den allmänna prisnivån, sysselsättning, nationalprodukten, konjunktur, tillväxt, inflation och BNP.

Kategorier

Nationalekonomi

Underkategorier

Monetarism