Mall

Ordförklaring

En mall är ett hjälpmedel för att upprätta en handling i flera exemplar. I en mall är huvuddelen av arbetet är redan gjort och användaren av mallen behöver endast komplettera med egen information.

Underkategorier

Fakturamall, Offertmall, Mallar, Blankett, Uppsägningsmall