Managed Fund

Ordförklaring

Aktivt förvaltad fonden med vissa riktlinjer vad avser dess karaktär, tillgångar den investerar i och vilken risknivå de ska ha. Utöver dessa allmänna bestämmelser har förvaltaren stora möjligheter att välja vilka marknader och tillgångar fonden ska placera i. Omfördelningen av tillgångar som den investerar i sker kontinuerligt, allt eftersom marknadens förutsättningar förändras.

Underkategorier

Hedgefond