Management fee

Ordförklaring

Årlig förvaltningsavgift för driften av en fond som anges i en procent av investerarens fondinnehav.

Kategorier

Fond