Management team

Ordförklaring

En grupp vars uppgift är att sköta den dagliga driften av ett företag, omfattar bl.a. vd och de närmaste cheferna under honom.