Mandattid

Ordförklaring

Den tidsperiod som någon är vald för.