Marginalkostnad

Ordförklaring

Nationalekonomiskt begrepp som avser den ökning av totalkostnaden som uppstår vid produktion av ytterligare en enhet av en produkt.

Kategorier

Kostnad

Underkategorier

Gränskostnad