Marginalskatt

Ordförklaring

Den andel i procent en inkomsttagare ska betala i inkomstskatt på den sist intjänade hundralappen.

Kategorier

Skatt