Mark

Ordförklaring

Landområde. Indelas i fastigheter.

Underkategorier

Tomtrörelse, Impediment, Jordbruksblock, Kvartersmark, Markentreprenad, Allmänning, Arrendator, Fastighet, Inmutning, Samfällighet

Relaterade mallar

Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2022

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2022

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2022

Miljöpolicy Engelsk 2022