Markentreprenad

Ordförklaring

Entreprenadarbeten som omfattar iordningställandet av mark på vilken en byggnad ska uppföras som t.ex. avverkning, röjning, schaktning, återfyllning, asfaltering, plantering mm.

Kategorier

Mark, Entreprenad

Underkategorier

Marklov, Mängdkontrakt