Market maker

Ordförklaring

Aktör som åtagit sig att hålla en marknad genom att anta köp och säljanbud på värdepapper. Market makers främsta inkomst kommer från differensen de tar mellan köp- och säljkursen, den så kallade spreaden.

Kategorier

Marknadsgarant

Underkategorier

Spread, Inbördes affär, Dealer