Marklov

Ordförklaring

Ett tillstånd som lämnas av byggnadsnämnd och ger rätt att utföra schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Kategorier

Markentreprenad