Marknad

Ordförklaring

Den plats på vilken varor och tjänster bjuds till köp och försäljning.

Kategorier

Marknadsekonomi

Underkategorier

Produktmarknad, Marknadsandel, Marknadsplats, Marknadspris, Marknadsrätt, Marknadssegment, Marknadsundersökning, Marknadsvärde, Oligopol, Försäljning, Nulägesanalys

Relaterade mallar

Återförsäljaravtal 2023

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023

Återförsäljaravtal Engelsk 2023

Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023