Marknadsdominans

Ordförklaring

Term inom konkurrensrätten. Om ett företag bedöms ha en dominerande ställning på marknaden löper det risk att åtalas för missbruk av den ställningen om det vidtar vissa åtgärder som annars är tillåtna.

Kategorier

Marknadsledare