Marknadsdomstolen

Ordförklaring

Specialdomstol med uppgift att handlägga mål enligt bl a konkurrenslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare, produktsäkerhetslagen, konsumentförsäkringslagen och konsumentkreditlagen.

Kategorier

Marknads- och konkurrensrätt, EG:s konkurrensregler