Marknadsgarant

Ordförklaring

Market maker. En bank eller fondkommissionär som åtagit sig att ställa köp- och säljkurser på värdepapper för att hålla en andrahandsmarknad.

Kategorier

Värdepapper, Bank, Fondkommissionär

Underkategorier

Spread, Market maker