Marknadshyra

Ordförklaring

Den hyra som skulle gälla på en oreglerad hyresmarknad.

Kategorier

Hyra

Relaterade mallar

Hyresavtal - Lokal 2022

Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2022

Hyresavtal - Del av lokal 2022