Marknadsledare

Ordförklaring

Det företag som har störst marknadsandel på en viss marknad.

Kategorier

Marknadsandel

Underkategorier

Marknadsdominans