Marknadsnoterad aktie

Ordförklaring

En aktie som erbjuds (finns tillgänglig för köp och försäljning) på en svensk eller utländsk börs.

Kategorier

Börs

Underkategorier

Börsaktie