Marknadsoperationer

Ordförklaring

En centralbanks aktioner på marknaden som syftar till att påverka ekonomin.

Kategorier

Valutapolitik, ECB, Riksbanken