Marknadspatent

Ordförklaring

Benämning på patent som är gemensamt för hela EU-området.

Kategorier

Patent