Marknadspotential

Ordförklaring

Avsättningsmöjlighet. Möjligheten att försälja en viss vara på en marknad inom en viss tid.

Kategorier

Marknadsföring