Marknadsrisk

Ordförklaring

Den inneboende risken för händelser som påverkar marknaden. Dessa kan ändra utbud och efterfrågan och därigenom inverka negativt på ett företags ekonomi. Konjunktur, världshändelser, räntor och tillgång på kapital är sådana riskfaktorer.

Kategorier

Marknadsekonomi