Marknadstrend

Ordförklaring

Marknadens tendens. Den långsiktiga kursutvecklingen på t.ex. en tillgång på en börs.

Kategorier

Börs

Underkategorier

Tidsserie, Bear market, Bull market