Maskinentreprenad

Ordförklaring

Entreprenör som erbjuder tjänster som involverar maskinarbeten, vanligtvis avseende markanläggningsarbeten.

Kategorier

Markanläggning, Entreprenad