Massafordran

Ordförklaring

Fordran på en skuld som konkursboet har, dvs. en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet.

Underkategorier

Massaborgenär