Matchningsprincipen

Ordförklaring

Matchningsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att kostnader och intäkter ska matchas mot varandra under samma räkenskapsår.

Kategorier

Redovisning, God revisionssed