Materialbemyndigande

Ordförklaring

Early material concession. Ett förstadium till ett avtal, som till viss del liknar en avsiktsförklaring. I materialbemyndigandet uttrycker köparen avsikter att köpa längre fram, och att leverantören har rätt att införskaffa material på köparens risk och bekostnad. Avsikten med ett materialbemyndigande är att minska ledtider och/eller skaffa sig större buffertlager för produktionsökningar.

Kategorier

Föravtal, Entreprenad