Materiell editionsplikt

Ordförklaring

Skyldighet att utge eller förete skriftlig handling som t.ex. ett kontrakt av betydelse som bevis i en rättegång.

Kategorier

Rättegång