Materiell processledning

Ordförklaring

Åtgärder, såsom frågor från domarens sida, varigenom han aktivt låter parterna komplettera eller inskränka processmaterialet.

Kategorier

Processledning

Underkategorier

Frågerätt