Materiella regler

Ordförklaring

Regler i sak, dvs. i det speciella ämnet.