Maximipriskontrakt

Ordförklaring

Ett alternativ till fastpriskontrakt som ger incitament till leverantören att hålla kostnaderna nere.

Underkategorier

Fastpriskontrakt