Maxtaxa

Ordförklaring

Taxa med ett högsta belopp som inte får överskridas. Främst känt från den maxtaxa som finns inom barnomsorgen.