MBA

Ordförklaring

1. Master of Business Administration. Benämning på vidareutbildning för yrkesverksamma chefer. 2. Medbestämmandeavtal. Ett avtal som träffas med stöd av MBL (medbestämmandelagen) där arbetstagarorganisationerna träffar kollektivavtal med arbetsgivarna i frågor som tidigare helt legat under arbetsgivarnas bestämmanderätt, till exempel ingående och upphörande av anställningsavtal, ledning och fördelning av arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt.

Kategorier

Management