Medborgarvittne

Ordförklaring

Varje kommun kan välja medborgarvittnen. De ska tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten och polisen ska ge dem tillfälle att vara med när polisverksamhet utövas.

Kategorier

Vittne

Underkategorier

Förhörsvittne