Meddelarskydd

Ordförklaring

Skydd enligt Tryckfrihetsförordningen för personer som lämnar uppgifter för publicering i tidningar och författare till tryckta skrifter. Varken enskilda personer eller (i regel) myndigheter får forska efter uppgiftslämnarens namn. Det är straffbart att lämna ut namnet, om personen vill eller kan antas vilja vara anonym.