Medverkan till brott

Ordförklaring

Varje straffbart deltagande i brott oavsett om det sker genom gärningsmannaskap, anstiftan eller medhjälp.