Medverkan till skada

Ordförklaring

En handling varigenom den skadelidande delvis själv orsakar skadan. Kan utgöra grund för jämkning av skadeståndet.

Kategorier

Skada