Mellanman

Ordförklaring

Person som anlitas för att stå emellan två avtalsslutande parter. Mellanmannen kan antingen agera för huvudmans räkning eller i eget namn (kommission) och svarar då för avtalets genomförande. I annat fall kan mellanmannen stå mellan parterna vid avtalslutandet och har då karaktären av mäklare.

Underkategorier

Kommissionär

Relaterade mallar

Agentavtal 2022

Checklista kommissionsavtal 2022