Mened

Ordförklaring

Brott som består i att under laga ed lämna osann uppgift eller förtiga sanningen. Mened är i lagen sammantagen med andra brott där osanna utsagor avges, t.ex. ovarsam utsaga, falsk angivelse etc.

Kategorier

Brottmål