Mertid

Ordförklaring

Arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet.

Kategorier

Anställningsavtal, Arbetstid