Metodpatent

Ordförklaring

Ett patent för en uppfinning som avser framställningsmetoden för en viss produkt.

Kategorier

Patent

Relaterade mallar

Licensavtal _Metodpatent_ 2022