Middle office

Ordförklaring

Middle office innefattar så risk management som analyserar marknaden och kreditrisken som bolagets handlare tar i den dagliga handeln.

Underkategorier

Backoffice