Migrationsverket

Ordförklaring

Myndighet som beslutar om visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Kategorier

Myndighet