Mikroekonomisk teori

Ordförklaring

En gren inom nationalekonomi som studerar producenters och konsumenters samverkan på marknader.

Kategorier

Nationalekonomi