Minimicourtage

Ordförklaring

Ett lägsta arvode som en fondkommissionär eller en bank tar vid en värdepappersaffär.

Kategorier

Fondkommissionär