Minnesanteckning

Ordförklaring

En anteckning som endast är till för myndighetens personal och är inte en allmän handling. Den kan dock bli det om den arkiveras.

Kategorier

Inofficiell notering