Mittkurs

Ordförklaring

Vått som anger medelvärdet mellan köp- och säljkursen av en valuta. Mitten av spreaden.

Kategorier

Valutakurs