Moderbolag

Ordförklaring

Moderbolag är huvudbolaget i en koncern. Det innehar kontrollen över dotterbolagen. Bolag som styrs och kontrolleras av moderbolag kallas dotterbolag och bildar tillsammans en koncern.

Underkategorier

Moderbolagsgaranti, Dotterbolag

Relaterade mallar

Stödbrev av moderbolag (Generellt Letter of Comfort) 2022

Checklista fusionsplan helägt DB 2022

Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2022

Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2022