Mohatra

Ordförklaring

Skenavtal som sluts i avsikt att maskera ocker.

Kategorier

Kreditocker